Tečaj priprave za brak u Ramskom dekanatu

Sedmi tečaj priprave za sakramentalni brak, u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije, održan je u subotu 6. travnja 2019. godine na području Ramskog dekanata. Domačin ovogodišnje priprave za brak bio je fra Jure Perić, župnik župe sv. Franje Asiškog u Rumbocima.  Na susretu je nazočilo 69 zaručnika/ica uglavnom iz okolnih župa ramskog kraja, no bilo je i sudionika iz drugih biskupija.

Na početku tečaja sudionicima se obratio župnik fra Perić, uputivši riječi dobrodišlice, a potom i fra Mato Topić, dekan ramskog dekanata. Fra Topić je u uvodnom dijelu, između ostalog, istakao dugu tradiciju ramskog dekanata u kojem se već godinama održavaju tečajevi za sakramentalni brak.

Potom su uslijedila predavanja stručnog tima Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije kojeg čine. vlč. dr. sc. Dubravko Turalija, dr. sc. Sanda D. Smoljo, Dr. med Ana Pecirep i dr. sc. fra Šimo Ivelj. Ovoga puta timu se priključila i asistentica na projektu Sanja Bakula, studentica Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Uključivanje studenata teološkog fakulteta u praktični pastoralni rad i aktivnosti koje se provode u Vrhbosanskoj nadbiskupiji jedan je od strateških ciljeva Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje. Na ovaj način se želi animirati i upoznati mladi korpus Vrhbbosanske nadbiskupije s izazovima na terenu te ih gradualno pripremati za pastoralni rad.

Nakon prijepodnevnih predavanja upriličena je diskusija na kojoj se raspravljalo o aktualnim izazovima s kojima se susreću zaručnici, a također se raspravljalo i o budućim seminarima koji bi obrađivali temu odgovornog roditeljstva. Po završetku poslijepodnevnih predavanja provedena je i anonimna anketa. Ovo je sastavni dio analitičkog rada stručnog tima, koji po završetku tečaja vrednuje evaluacijske listiće, i na temelju dobivenih prijedloga i sugestija koncipira nove i aktualne edukacijsko-formacijeke seminare.