ZAVRŠEN DRUGI CIKLUS TEČAJEVA PRIPRAVE ZA SAKRAMENT BRAKA U VRHBOSANSKOJ NADBISKUPIJI

U organizaciji Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije realiziran je drugi ciklus tečajeva priprave za sakramentalni brak. Stručnom timu kojeg čine vlč. dr. Dubravko Turalija, dr. Sanda D. Smoljo, dr. Ana Pecirep i dr. fra Šimo Ivelj, priključio se još jedan crkveni pravnik, vlč. mr. Miodrag Brkan. Inkluzija novih stručnjaka u već postojeću ekspertnu grupu i formiranje više mobilnih timova jedan je od strateških ciljeva u razvoju obiteljskoga pastorala.

Projekt tečajeva priprave za sakrament braka u Vrhbosanskoj nadbiskupiji započeo je 2016. godine kao pilot-studija i program. Detaljnom analizom podataka koje smo prikupili u protekle dvije godine pastoralnog rada, uz evaluacijska izvješća samih participanata i vrlo vrijedne povratne informacije dobivene od dekana i župnika gdje je tečaj realiziran (sedam dekanata), možemo zaključiti kako je ovaj projekt izašao iz opservacijskog okvira istraživanja i analize terena te se pokazao kao važan integralni projekt obiteljskog pastoralnog djelovanja u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Na temelju posrednih indikatora i neposrednih interakcija sa sudionicima došlo se do trostrukog pokazatelja važnosti tečaja priprave za brak u VN: pomoć u neposrednoj pripravi za sakrament braka, usvajanje prokušanih strategija i poticaj na rast i razvoj u odgovornoj pedagogiji ljubavi. Radi se o provjerenoj koristi koju participanti, s obzirom na njihove psihološko–duhovne predispozicije i disponiranosti primaju. Ali ono što je puno važnije, a događa se na mikrorazini svijesti, psihe i duha, jest preispitivanje osobne spremnosti za realizaciju sakramenta ženidbe.

Od trinaest dekanata u Vrhbosanskoj nadbiskupiji sedam dekanata, kao i prošle godine, prihvatilo je ovaj projekt, koji je prema broju sudionika nadmašio prošlogodišnji. S obzirom na iseljenički val koji je zahvatio našu domovinu, u određenim dekanatima objektivno nije bilo moguće realizirati tečaj, dok s druge strane imamo dekanate koji centrifugalno apstrahiraju od Ureda za brak i obitelj pa informacije koje Ured prikuplja ne mogu biti ni aproksimativne dok svi dekanati ne uđu u njegov sustav i obradu podataka.

Ipak, u postojećoj prezentaciji statističkih podataka, kako bi se mogao pratiti progres projekta, važno je osvrnuti se na prošlu pastoralnu godinu 2016./2017., kada je na tečajevima sudjelovalo 362 zaručnika ili 180 parova, dok je ove godine porast sudionika statistički značajno viši, što pokazuje broj od 408 zaručnika ili 204 para. S obzirom na veliku zainteresiranost Ured je, u Kreševskome i Travničkome dekanatu, organizirao tečaje u dva bloka. Kada govorimo o numeričkim gradacijama, ove godine najbrojniji je bio Kreševski dekanat u kojem je sudjelovalo 135 zaručnika, potom slijede Travnički koji je brojio 78, Šamački 58, Ramski 54 i Bugojanski 52 zaručnika. U Usorskom dekanatu okupilo se 21, a u Sarajevskom 10 zaručnika.

Sadržajno različite teme iz biblijsko-teološke, medicinsko-psihološke i pravno-moralne perspektive, potiču kršćanske zaručnike na promišljanje, preispitivanje osobnih vrijednosti i ideala, osvješćujući im važnost predbračnog procesa i senzibilizirajući ih na ozbiljnu pripravu za poziv na zajednički život, koji u svome progresivnom razvoju treba biti autentična refleksija odnosa Krista i Crkve. Korisnost tečaja sastoji se i u tome da se pomogne mladim kršćanskim parovima steći ne samo teorijsko znanje, već i interakciju i impregnaciju primljenih informacija u konkretnim situacijama. Vrlo kvalitetne podatke dobili smo od samih sudionika u radionicama, gdje su diskutirajući o konkretnim izazovima zajedničkog života i sami dijagnosticirali slabosti, uočili nedostatke konstruktivnih komunikacijskih kompetencija te deficite po pitanju afektivno-spolne i duhovne zrelosti. Ovo potvrđuje i analiza evaluacijskih listića na pitanje: „Koje su teme najviše koristile?“. U većini slučajeva afirmativni odgovori referirali su se na psihološke teme u okviru kojih je elaborirano kako komunicirati i rješavati konflikte u braku. Nakon toga slijede ostale teme, s naglaskom na korisnost predavanja iz crkvenog prava u kojima se pojašnjava što je privola, koja su bitna svojstva ženidbe i što utječe na valjanost sakramentalnog braka. S obzirom na krhku afektivno-duhovnu matricu koja se pokazuje i kroz nedostatak zajedničkog molitvenog hoda u predbračnoj fazi, konativni dio je vrlo oslabljen što se manifestira u modalitetu ponašanja i izbora zaručnika. Konsekventno, nedostatak duhovne snage i kršćanske smjelosti umanjuje nutarnje snage da se odupru izazovima postmodernog društva, koje nameće standarde protivne kršćanskim vrijednostima bračnog života.

Stoga tečaj priprave za brak ne bi trebao biti samo opcionalan, ili visoko preporučeni dio neposredne priprave, već bi trebao, s obzirom na današnje prilike društva i fluidnost odnosa u kojima zaručnici žive, biti nužni uvjet za pristupanje u kršćanski brak. Na tečaju se mladima, između ostalog, predstavlja kršćanski model braka, ukazuje na iskrivljene slike bračnog zajedništva i dijagnosticiraju anomalije koje se iz modernog koncepta braka mogu uvući, inficirati i iskriviti sliku o braku kakva je u Božjoj zamisli od postanka svijeta.

Na terenu smo već imali kazuse, gdje su zaručnici vodeći se smjernicama modernog oblika braka, nekoliko mjeseci nakon vjenčanja tražili crkveni razvod, zbog razloga koji nemaju crkveno-pravnu utemeljenost. Zanimljiva je činjenica da osobe koje su došle s takvim zahtjevima i željama nisu pohađale tečaj priprave za brak, jer nije bio uvjet, već opcija, a još je intrigantnija činjenica da su njihovi razlozi takve tematike, o kojoj naš pravni tim iznosi jasne stavove da nisu valjani uvjeti za poništenje crkvenog braka. Ciklus zaručničkih tečajeva je samo jedna edukativno-formacijska faza koja se progresivno nastavlja ulaskom u bračnu zajednicu ljubavi, a tu dinamiku razvoja obiteljske zajednice prate projekti koje Ured u suradnji s Centrom za savjetovanje organizira u drugoj fazi razvoja koja započinje bračnim životom.

U tekućoj pastoralnoj godini pored konsultacijskih, individualnih i grupnih razgovora za parove ponuđen je i niz edukativnih sadržaja kroz psihološko-duhovne seminare, a najesen će biti upriličeni i seminari za odgovorno roditeljstvo. Cilj je animirati male obiteljske zajednice po dekanatima i kvalitetnim programima raditi na umrežavanju istih. Pastoralno obiteljsko djelovanje u našoj Nadbiskupiji pokušava stimuliranjem periferije razvijati mrežu te raditi na povezivanju manjih cjelina u institucionalnu strukturu. Analizom stanja i prilika u kojima žive bračne i obiteljske zajednice, u protekle dvije godine pastoralnih aktivnosti na terenu te na temelju znanstveno-empirijskog istraživanja koje je provedeno nad 123 para u 2014. godini (Smoljo, 2014) u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, bračni i obiteljski pastoral je imperativ pastoralnog djelovanja naše mjesne Crkve.

Sve dodatne obavijesti i najave sljedećih seminara mogu se pratiti na našoj mrežnoj stranici: www.obitelj-vn.org

 

Dr. sc. Sanda D. Smoljo