29
tra
TEČAJ PRIPRAVE ZA SAKRAMENTALNI BRAK U JELAHU
09:00 to 15:30
29-04-17

Župa sv. Ivana Krstitelja – Jelah