06
svi
TEČAJ PRIPRAVE ZA SAKRAMENTALNI BRAK U GROMILJAKU
09:00 to 15:30
06-05-17

Duhovni centar "Kuća navještenja" – Gromiljak