22
tra
Tečaj priprave za sakramentalni brak u Travniku
09:30 to 16:00
22-04-17

Nadbiskupsko sjemenište " Petar Barbarić" Travnik