Započeo treći ciklus tečaja priprave za sakramentalni brak u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

U Vrhbosanskoj nadbiskupiji započeo je treći ciklus tečaja priprave za brak koji organiziraju Ured za brak i obitelj i Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije u suradnji s dekanima onih dekanata koji prihvate predloženi projekt priprave za sakramentalni brak.

U duhovnome centru “Kuća Navještenja” u Gromljaku, na blagdan sv. Leona Velikog, održan je prvi jesenji susret pripreme za kršćanski brak. U nazočnosti 56 participanata iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, četveročlano članstvo Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije održalo je biblijsko-pravna i psihološko-medicinska predavanja.

Pročelnik Ureda dr. Dubravko Turalija imao je uvodno predavanje o kršćanskim korijenima braka. Bazirajući se na Svetom pismu Staroga i Novoga zavjeta prof. Turalija sustavno je izložio narav ljudskoga, biblijskoga te kršćanskoga braka. Dr. Sanda Smoljo Dobrovoljski održala je drugo predavanje koje se skladno nadovezalo na ono prvo biblijsko, promičući kršćanske vrjednote kroz svekoliku psihološku ljudsku narav. Dr. Smoljo Dobrovoljski osvrnula se i na socijalno kulturološke fenomene u vjerničkome korpusu Vrhbosanske nadbiskupije. Drugi dio predavanja bio je više praktični nego teoretski. Dr. fra Šimo Ivelj održao je treće predavanje o pravnim aspektima valjane ženidbe posebno se osvrćući na formulu privole te moguće zapreke među zaručnicima o kojima ovisi valjanost kršćanskoga braka. Specijalizantica ginekologije i akušerstva u Kliničkome centru Univerziteta u Sarajevu dr. Ana Pecirep održala je posljednje predavanje o kliničkoj naravi bračnih odnosa te spolnim bolestima koje izravno utječu na polodnost muškarca i žene. Na kraju su kandidati za kršćanski brak pogledali kratki film o abortusu, njegovoj naravi i posljedicama nakon čega je uslijedila diskusija. Kao i svaki put i ovoga puta održana je radionica za zaručnike koje je predvodila studentica pete godine Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta u Sarajevu gđica Sanja Bakula. Članovi Ureda zahvaljuju participantima na izuzetnoj disciplini i sestrama Služavkama Maloga Isusa na toplome i iskrenome primitku.