ZAKLJUČENI OVOSEZONSKI TEČAJEVI ZA BRAK U VRHBOSANSKOJ NADBISKUPIJI

Predavanjima u Kući navještenja u Gromljaku, 6. svibnja 2017. završeni su ovosezonski tečajevi priprave za brak u organizaciji Ureda za brak i obitelj i Centra za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. Novi je to i svojevrsni vrhbosanski brend jer predavanja nisu bila organizirana na općeprisutni klasični frontalni, nego na novi interakcijski način u kojem su se aktivno prožimala sva dnevna izlaganja, svih četiriju predavača: vlč. dr. Dubravka Turalije, dr. Sande D. Smoljo, dr. Ane Pecirep i dr. fra Šime Ivelja. Tako, u biblijsku temu uključivala se ona psihološka, a u psihološku medicinska, dok je opet ovu potonju prožimalo crkveno pravo koje je ujedno bivalo i zaključno predavanje svih izlaganja.

Od trinaest dekanata u Vrhbosanskoj nadbiskupiji sedam njih je prihvatilo ovaj program koji je doduše ove godine bio pilotski, ali koji se evo, prema statistikama, pokazao i više nego pokušaj, jer su odgovori među kršćanskim zaručničkim parovima bili redom eksklamacijski. Najbrojniji je bio Travnički dekanat u kojem je sudjelovalo 113 zaručnika. Slijedili su ga Kreševski koji je brojio 69 te Bugojanski koji je okupio 58 i Šamački koji je imao 54 zaručnika. U Ramskome dekanatu okupilo se 38 zaručnika, a u Sarajevskome i Usorskome po 15. Sve zajedno 362 zaručnika, tj. oko 180 parova prošlo je ovogodišnji tečaj pripreme za sklapanje kršćanskoga braka u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Na svako od sedam predavanja izvršena je anonimna anketa i evaluacija koju su zaručnici i kandidati za kršćanski brak oduševljeno pozdravili nudeći pritom i svoje sugestije, prijedloge i planove kako poboljšati psihološko-duhovni život zaručnika i mladih obitelji u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Osim toga, od svih 362 kandidata za kršćanski brak uzete su informacije koje su pohranjene u bazu podataka Ureda za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije. Plan je da Ured u suradnji sa župnicima detaljno prati ovogodišnje mlade bračne parove upoznavajući ih s godišnjim programima, duhovnim obnovama, vježbama i predavanjima koje Ured i Centar za savjetovanje VN planiraju organizirati tijekom ovoga ljeta i sljedeće godine.

U osmosatnim dnevnim predavanjima, uz predavače i teme koje su bile izložene, aktivno su sudjelovali i sami participanti koji su se svojim promišljanjima i komentarima uključivali u pojedine problematične kazuse i hipotetičke okolnosti koje bi ih sutra mogle zateći u kršćanskome braku.

Predavanja dr. Turalije bila su bazirana na biblijskim tekstovima koji obrađuju ili aludiraju na tematiku braka. Na božanski i naravni zakon da za svaki brak, ne samo kršćanski, odgovara zreo muškarac i zrela žena ukazuju već prve stranice Svetoga pisma. U duhu starozavjetne snalažljivosti i novozavjetne otvorenosti bračni parovi koji su se uzdali u Božju providnost nikada nisu bili ostavljeni niti zapostavljeni da se sami probijaju kroz život. Biblijske brakove redovito je pratila Božja milost spasiteljica, izbaviteljica i tješiteljica.

Iz statistika katoličkih zaručnika Vrhbosanske nadbiskupije koji su pohađali tečajeve razaznalo se da je njihova duhovna dimenzija ponajviše tradicionalna. Krist kao glava Crkve pa tako i svake kršćanske obitelji nije im bliska predodžba. Statistike također pokazuju da mladi parovi uglavnom ne mole zajedno, i kao par ne odlaze redovito na euharistiju. Svjesni su jakosti euharistije kao i zajedničke molitve, ali ne i njezine potrebe te darivanja Crkvi, koju gledaju više kao servis nego kao životnu potrebu i tijelo kojeg su i oni udovi.

Stoga je dogovoreno da se ovogodišnje pripravnike, a od ovoga ljeta i mlade bračne parove, nastavi pratiti duhovnim obnovama, godišnjim duhovnim vježbama i periodičnim predavanjima koja će oni sami predložiti kako bi njihov duhovni život poprimio puniji smisao i pobudio na veću odgovornost i u Crkvi i u društvu.

Psihološka predavanja dr. Smoljo redovito su bila usredotočena na komunikaciju i konflikte u braku na čemu su sudionici ponajviše i inzistirali. Loša komunikacija, skoro nikakva, najčešći je uzrok svađa i podijeljenosti unutar zaručničkih veza. Razgovor kao jedino komunikacijsko oružje koje uključuje opraštanje i molitvu dio su programa na kojemu će se ubuduće povesti više obzira. U budućim duhovnim susretima psihološki naglasak će se stavljati na međusobno odrastanje i zrenje u obitelji te na pedagoški odgoj djece.

Prema statistikama, seks prije braka uvriježena je praksa u katoličkih pripravnika za brak u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Stoga je psihologinja dr. Smoljo posebno pridavala pažnju na važnost seksualne apstinencije prije braka. Osjećaji ili čuvstva su udvostručeni u onih parova koji prakticiraju seks prije braka dok je razumska rezonanca dvostruko umanjena, skoro potpuno prigušena, a koja je ključna za zdrave predbračne odnose. Stoga su parovi koji prakticiraju seks prije braka lišeni dubljeg upoznavanja i otvorenijih razgovora. U času kada kriza dosegne vrhunac, parovi umjesto razgovora i pokušaja rješavanja problema mogu biti skloniji tražiti u seksualnim odnosima svojevrsnu kompenzaciju za razne poteškoće s kojima se ne mogu izravno suočiti. Kasnije, kada u braku seks postane rutina, bračni drugovi bivaju lišeni svakog rješavanja svojih problema na kvalitetan i svrsishodan način.

Mladima su ponuđeni i osobni razgovori tijekom ljeta ili susreti s psihologom kako bi dublje poradili na svojim vezama, ali i iskrenosti i otvorenosti jedno drugomu. Karakteristike zaručenih parova koje su obilježile ankete jesu i samovolja, egocentričnost te afektivna navezanosti na roditelje. Sve su ovo ozbiljne indicije da je s mladim bračnim parovima potrebito puno temeljitije i više raditi, ali ne samo u vjerskome nego i u psihološko-odgojnom smislu kako bi njihove bračne veze ostale čvrste, a volja za brakom nepokolebljiva.

Liječnica, dr. Pecirep tijekom tečajâ u svojim se izlaganjima ponajviše oslanjala na prirodno planiranje obitelji ističući Billingsovu metodu kao najpouzdaniju u tretiranju trudnoće u braku. Kontraceptivne metode bilo barijerne bilo hormonske nisu nepoznanica zaručnicima za kršćanski brak. O svim ovim sredstvima i pomagalima dr. Pecirep govorila je iz medicinske perspektive. Nije rijetkost da bilo barijerna, a pogotovo hormonalna kontracepcija izazove ozbiljne posljedice na zdravlje buduće majke. Takve posljedice mogu biti i fatalne kao i one poslije počinjenog abortusa.

Dr. Pecirep je argumentirala kako pri kontraceptivnim sredstvima ili neplaniranoj trudnoći ponajviše stradava žena. Njezine fizičke, ali i psihičke kvalitete dolaze u ozbiljnu opasnost ukoliko se upusti u korištenje kontraceptivnih i abortivnih sredstava. Stvar je time još riskantnija što, prema saznanju liječnice, žene često same sebi propisuju takva sredstva bez ikakva upozorenja ili konzultacije s liječnikom. Doznalo se da je o kontraceptivnim sredstvima nužno razgovarati otvorenije i detaljnije ne samo iz moralne nego i iz medicinske perspektive. Ono što u svemu ovomu najviše satisficira jest velika otvorenost zaručničkih parova na rađanje i novi život kao i spremnost držati se katoličkih moralnih i objektivnih medicinskih upozorenja.

Crkveni pravnik, dr. Ivelj polagao je veliku pažnju na sakramentalnu bračnu privolu. U tumačenju definicije braka isticao je njezina svojstva i svrhe. Statistika pokazuje da zaručnici koji se spremaju za brak ne znaju u cjelini što znači privola, ne znaju ni koja je njena važnost i kakve mogu biti posljedice nevaljane privole. Dr. Ivelj se temeljito zadržavao na tumačenju i razlaganju bračne privole, gdje je u nekoliko detaljnih kauzalnih analiza nepotpune, nevaljane ili lažne privole uspio predočiti važnost i svu odgovornost pa i bremenitost ženidbenoga „DA“. Zapreke, bilo naravne, tj. božanske bilo ljudske, tj. crkvene provenijencije fra Šimo je najobzirnije predočio kandidatima za kršćanski brak i tako detaljno pojasnio koji su to sve elementi koji priječe sklapanje sakramentalnoga braka.

Ankete pokazuju da je ovaj pravni aspekt kršćanskoga braka bio najnepoznatiji zaručnicima za brak u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Nepoznavanje osnovnih termina kao i neznanje o neiskrenom, neozbiljnom i površnome tretiranju pojedinih dijelova obreda sakramenta braka ponajviše je utjecalo na vrlo pozitivan efekt predavanja jer su kroz jednodnevni tečaj zaručnici razumjeli osnovni sadržaj, dijelove i svrhe kršćanskoga braka. Dr. Ivelj je također detaljno protumačio kandidatima zašto određene psihički bolesne osobe ili one koje su sklone određenim seksualnim devijacijama nisu sposobne za kršćanski brak. U zaključnim riječima ponovljeno je da je kršćanski brak izbor i opredjeljenje kojega se treba držati i u dobru i u zlu, i u zdravlju i u bolesti, tj. tako dugo dok smrt ne rastavi.

Ured za brak i obitelj u suradnji s Centrom za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije prije ljetne stanke nastavlja sa sljedećim aktivnostima: seminarima za mlade bračne parove i roditelje, duhovnim vježbama, obnovama, konzultacijskim i terapijskim individualnim i grupnim razgovorima. Sve dodatne obavijesti i najave već se sada mogu pratiti na internetskoj stranici www.obitelj-vn.org. (kta/obitelj-vn)