SEMINAR ZA MLADE BRAČNE PAROVE U USORSKOM DEKANATU NA TEMU: „KOMUNIKACIJA I KONFLIKTI U BRAKU“

U srijedu, 09. ožujka 2017. godine, u župi sv. Ante Padovanskog u Sivši, održan je seminar za mlade bračne parove za usorski dekanat, kojeg je i ovoga puta organizirao Ured za brak i obitelj i Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije.

U sklopu pastoralnog praćenja i edukacije maldih bračnih parova obrađena je tema:  „Komunikacija i konflikti u braku“. Na susretu su sudjelovali mladi iz različitih župa zajedno s dekanom usorskog dekanata preč. Borisom Salapićem i svojim župnicima. Pored župnika domaćina fra Ivice Vidaka, na seminaru su bili nazočni i vlč. Ilija Marinović župnik iz Jelaha, vlč. Bartol Lukić župnik iz Žabljaka i vlč. Ilija Miškić iz Ularice.

Predvanje je održao stručni tim Ureda u sastavu: dr. sc. Sanda D. Smoljo (psihologinja, psihoterapeutkinja), dr. med. Ana Pecirep (liječnica), dr. sc. fra Šimo Ivelj (Crkveno ravo) i vlč. dr. sc. Dubravko Turalija (Sveto pismo). Kroz interaktivna predavanja voditelji seminara pristupili su obradi teme konflikta i komunikacije u braku interdisciplinarno, odnosno s teološko-biblijskog, pravno-moralnog i psihološko-medicinskog vidika.

Nakon zajedničke molitve za obitelj prvo uvodno izlaganje započeo je dr. Turalija s posebnim osvrtom na biblijsku, starozavjetnu sliku braka, te je prikazao afektivni svijet značajnih biblijskih likova poput Samsona, Ruth, Saula, Davida i Salomona. Nakon toga, dr. Smoljo govorila je o važnosti integracije afektivne komponente, o konstruktivnoj i destruktivnoj komunikaciji u bračnom odnosu, te kako zrelo upravljati emocijama. Potom je dr. Pecirep objasnila kako tijelo reagira na psihološke poteškoće, konflikte, stres, lošu komunikaciju, te naglasila konsekvence istih u vidu razvoja psihosomatskih bolesti. Posljednje predavanje održao je dr. Ivelj elaborirajući stav Katoličke Crkve po pitanju konflikta u braku, rastave od stola i postelje, valjanosti i nevaljanosti ženidbene privole.

Na kraju u razgovoru sa sudionicima dogovoreno je da će sljedeći seminar biti održan za roditelje i sve one koji se pripremaju za odgovorno roditeljstvo.

Sljedeći seminar za mlade bračne parove bit će održan u četvrtak 16. 03. 2017.  u Franjevačkom samostanu Svetoga Duha u Fojnici, s početkom u 18. 30.

WordPress Image Gallery Plugin